Orzeczenia sądów

I SA/Wa 240/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1753294 - wyrok z dnia 5 listopada 2014 r.

VI SA/Wa 2736/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1753218 - wyrok z dnia 12 listopada 2014 r.

III CZP 62/15, Zakres normowania art. 594 k.s.h. - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2016/7-8/84 - uchwała z dnia 27 sierpnia 2015 r.