Court jurisprudences

VIII U 126/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049632 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VIII U 302/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049747 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VII Pa 9/20 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3147583 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128269 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VII Ua 1/20 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3147581 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 1768/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2977795 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3009461 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

V SA/Wa 1803/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091773 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

II C 339/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3008880 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

III KZ 19/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169320 - zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

II Kow 292/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3049248 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

New II SA/Po 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3186118 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 822/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025698 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 834/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2954305 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

IV P 93/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3102940 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025704 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 149/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2977792 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025643 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2977773 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VIII C 3155/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3029439 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VIII Ga 951/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3018283 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2277/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031154 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 231/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078618 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041322 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 503/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099253 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 504/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099318 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 505/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091704 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 506/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091725 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 507/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099292 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 508/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099279 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 509/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099427 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099314 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111132 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111160 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031120 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 r.

X Ga 80/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3030102 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2020 r.

XIV U 1597/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049485 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2020 r.

V GC 699/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3051430 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2020 r.

I GZ 66/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059000 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 67/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058998 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 68/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031122 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 69/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065274 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 70/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059026 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 72/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058948 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 73/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058952 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I GZ 74/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058958 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 189/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2943111 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 223/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2943113 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 816/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2937302 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

III SAB/Gd 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3021225 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

III SO/Gd 19/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2942596 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

New I OSK 521/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186138 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2020 r.

New I OZ 236/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186113 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

New I OZ 245/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186144 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 276/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2956699 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

IV U 221/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3032827 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091735 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

New V SA/Wa 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3186133 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

XII C 2115/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2956762 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2020 r.

50672/15, HO v. BELGIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I DO 16/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3020698 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II CO 55/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169209 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 144/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954306 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 242/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951146 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

II GSK 274/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951154 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III AUa 982/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2978524 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III CO 14/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054036 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2942592 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Gd 335/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2937335 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

III SA/Kr 249/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2937314 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2020 r.