Court jurisprudences

I SA/Po 284/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2830683 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 301/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1759535 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 302/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1759536 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 325/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2830710 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 467/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2831336 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 540/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1759583 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Po 939/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1759630 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Rz 1119/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1812079 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Rz 1201/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1812109 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Rz 232/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1664143 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Rz 241/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1664144 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 198/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664156 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 202/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664159 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 224/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664163 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 225/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664164 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 226/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664165 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 227/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664166 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 228/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664167 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 229/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664168 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 308/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764926 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 309/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764928 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 330/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664169 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 331/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664170 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 332/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664171 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 333/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764933 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 334/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664172 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 336/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1664173 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 78/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764963 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 79/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764966 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 80/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764968 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 81/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764970 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 82/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764971 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 83/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764974 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Sz 85/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1764977 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 158/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777418 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 209/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1800091 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 2103/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777443 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 214/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1800092 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777456 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 2576/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777465 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 3380/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777525 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 368/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777538 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 369/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777539 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SA/Wa 48/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2830819 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SAB/Gd 3/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1792239 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SAB/Wa 16/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1818761 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I SAB/Wa 89/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777656 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV CSK 434/14, Brak powagi rzeczy osądzonej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1711698 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV CSP 1/15, Przewlekłość postępowania. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2436553 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV K 1191/11 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 1901463 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV Ka 147/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1837722 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV Ka 163/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 1834060 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV Ka 171/15 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 1841655 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV Ka 177/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1837868 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.

IV Ka 21/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 1829050 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r.