Court jurisprudences

III SA/Kr 659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2917906 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Bd 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3009419 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2965536 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2973590 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2937294 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 1144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2937319 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 177/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2931727 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2937334 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 289/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2937312 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2937322 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 980/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2931732 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Sz 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2979222 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 510/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128263 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SAB/Bd 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3009426 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

II SAB/Kr 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3015392 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 1227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3009368 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 1228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3009388 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 1229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3009394 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 1230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3009408 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 225/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3012511 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 226/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3012527 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3012514 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2956709 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

IV P 1/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2984862 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

V Ca 442/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3029879 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VI GRk 39/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3027957 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VIII U 354/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3169785 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VIII U 4479/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3008778 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2424/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078571 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078558 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2426/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091727 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VII SAB/Wa 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3025628 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VII U 3797/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3017705 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

VI SO/Wa 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031129 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

XII C 1628/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2937423 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2020 r.

I Ca 124/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2956729 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

I Ca 49/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3007763 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

I FZ 34/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2934843 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

I FZ 35/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2934856 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 117/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031132 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 1741/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977782 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 1872/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977814 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 1994/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047117 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2003/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977783 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2017/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041327 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2299/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977804 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2301/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977808 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2345/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977813 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2350/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979230 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.

II FSK 2352/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2977802 - wyrok z dnia 6 kwietnia 2020 r.