Court jurisprudences

II SA/Kr 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2973636 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2973645 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

II SA/Lu 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2979194 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Bk 191/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2911414 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 2055/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2937301 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Gd 2142/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2937310 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Po 697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021209 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Po 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2973639 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 89/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3021216 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 90/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3005567 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I SAB/Wa 49/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3056354 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

IV C 1348/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2979168 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

IV Ca 71/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3039058 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

IV CSK 523/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144539 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

V Ca 256/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3029887 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

V Ca 312/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3029891 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

V Ca 570/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3029901 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

V CO 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169271 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

V CO 67/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169318 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

VI ACa 311/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102930 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

VII Ga 234/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3056943 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

VIII C 330/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3029438 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

VIII Ga 1010/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3018279 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

VI U 3125/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3042946 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2020 r.

I C 1601/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Obornikach

LEX nr 3038973 - wyrok z dnia 31 marca 2020 r.

II AKz 139/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2020/1/69-84 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II AKzw 427/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3169600 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II CO 56/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3175975 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II CO 87/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169207 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II CSK 124/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC 2021/1/4 - wyrok z dnia 31 marca 2020 r.

III Cz 943/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076486 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

III Cz 987/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076494 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

New III RC 28/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3183893 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II SA/Ke 127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3009644 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II SA/Ke 662/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2929611 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II SA/Ke 895/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2929612 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.

II SA/Po 178/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020095 - postanowienie z dnia 31 marca 2020 r.