Court jurisprudences

I FSK 436/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2945491 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I FSK 458/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053017 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I FSK 505/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099301 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 407/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954272 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 408/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954309 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 409/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954320 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951187 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954315 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 412/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954304 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 413/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954291 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 414/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954285 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 415/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954298 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 416/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2951192 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I GSK 417/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954283 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 146/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025626 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 147/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025617 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 1518/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3009381 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 1531/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979048 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 174/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954275 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GSK 187/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954288 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 100/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954292 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 101/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954297 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 103/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041396 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 104/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041365 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 119/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979065 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 120/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979064 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 121/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979081 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 68/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954289 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 94/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041377 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 95/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041394 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II GZ 97/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2954287 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III AUa 106/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3049603 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III AUa 596/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3049593 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III Cz 207/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076515 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III PO 3/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127008 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III S 2/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3105921 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SA/Kr 310/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2954273 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SA/Kr 381/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2951206 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SA/Wa 1075/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030714 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SAB/Kr 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2978245 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SAB/Kr 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2954302 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3085199 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.