Court jurisprudences

III SO/Gd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2978437 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Gd 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2978398 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3052978 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3052989 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3053008 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II Kow 403/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3021549 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OPP 2/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047173 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OPP 7/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047118 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1296/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156017 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1300/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099323 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1365/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156014 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2120/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034296 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2265/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034347 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2522/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034364 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2542/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034314 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Bd 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3012421 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Bd 345/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3012391 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Bk 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2960936 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Gl 1391/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2960917 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Gl 1544/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2960908 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Ke 423/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2978853 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1516/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974105 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974790 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Ol 1029/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2974086 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972324 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 1411/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972315 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 274/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972304 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 282/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972318 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 292/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972299 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 306/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972320 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Sz 244/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2982178 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Wa 2572/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058992 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Wa 2629/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3015897 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2963185 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2963188 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SAB/Ke 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3009421 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SAB/Rz 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2972305 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.