Court jurisprudences

III SA/Wa 2196/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3025687 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SA/Wa 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3052975 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SAB/Kr 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2960923 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Gd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2978437 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Gd 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2978398 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3052978 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3052989 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

III SO/Wr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3053008 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II Kow 403/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3021549 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OPP 2/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047173 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OPP 7/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047118 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1296/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156017 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1300/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099323 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 1365/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156014 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2120/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034296 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2265/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034347 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2522/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034364 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II OSK 2542/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034314 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Bd 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3012421 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

II SA/Bd 345/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3012391 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.