Court jurisprudences

I SA/Wr 1397/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948393 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1398/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948394 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1456/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948411 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1476/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948427 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1556/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948451 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1584/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948458 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 1585/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948509 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 176/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948493 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 198/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948502 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2014/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948515 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2091/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948519 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2226/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948531 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2427/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948536 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2447/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948538 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2473/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948540 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2474/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948541 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 2475/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948542 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SA/Wr 775/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1948571 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Sz 3/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1785471 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 106/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803206 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 121/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803207 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 134/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803208 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 135/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803209 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 136/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803210 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 150/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803211 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 264/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803215 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 266/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803216 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 268/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803217 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 310/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803221 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 316/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803222 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 317/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803223 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1803224 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

I SAB/Wa 423/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826677 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV C 505/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2088802 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV K 139/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 1980867 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV Ka 769/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1837344 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV P 234/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 1931284 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 187/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785655 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 26/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785656 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 57/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785657 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 704/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785658 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 800/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785659 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Gl 84/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1785660 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1285/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2039089 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1297/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804568 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1331/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804573 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1603/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804580 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1704/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2836077 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1846/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2986122 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 1872/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804601 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2104/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804628 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2142/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804633 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2208/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804643 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2355/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804672 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2356/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804673 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2358/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804674 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2424/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804683 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2549/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804704 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2557/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804707 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2596/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804714 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 2599/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804717 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 279/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2835967 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 30/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1972602 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wa 435/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804745 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wr 398/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2042603 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wr 708/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2042617 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SA/Wr 903/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1785664 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Gl 74/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2985955 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wa 164/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804784 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wa 277/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804788 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wa 82/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804807 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wr 205/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2042645 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wr 206/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2042646 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV SAB/Wr 207/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2042647 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IV U 1345/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2040465 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV U 25/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2004814 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IV U 840/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2004819 - postanowienie z dnia 7 września 2015 r.

IX C 356/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 1900823 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IX C 426/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 1900832 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.

IX C 989/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2343736 - wyrok z dnia 7 września 2015 r.