Court jurisprudences

II SA/Wr 151/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3020619 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Gl 26/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3012099 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Lu 38/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3018556 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Lu 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3048083 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Lu 49/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026440 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Łd 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3012163 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Po 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019403 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SAB/Rz 113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3019923 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

II SO/Sz 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3043070 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I NO 189/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3012334 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I NO 8/20, Rezygnacja z zaskarżenia orzeczenia. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3012325 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I NSP 61/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3012344 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I NSW 25/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3012333 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I NWW 46/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3014908 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OPP 22/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040893 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OPP 24/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040880 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OPP 28/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040901 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OSK 1247/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035504 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OSK 198/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065051 - wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OSK 4092/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035886 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OW 15/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035831 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I OW 48/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035576 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 135/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3014822 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 170/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3014869 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 276/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020447 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 278/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017923 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 279/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3023021 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020656 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 283/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017890 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 284/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022993 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 286/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020474 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 287/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017871 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 288/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3023016 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017859 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020626 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 296/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3019444 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017852 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.