Court jurisprudences

III SA/Lu 641/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803936 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 651/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797765 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 654/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803942 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 735/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797766 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 776/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803956 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 780/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797767 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 782/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797768 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 787/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803960 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 788/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797769 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 791/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803961 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 793/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797770 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 795/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803963 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 849/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797771 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 850/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803973 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 856/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928354 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 859/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797772 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 861/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797773 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 875/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803979 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 878/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797778 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 885/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797779 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 907/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797782 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 915/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797783 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 925/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803988 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 930/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803990 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 932/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797784 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 938/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2836982 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 949/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803993 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 956/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797785 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 958/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797786 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 961/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803996 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 972/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797787 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 973/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797788 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 982/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797789 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 983/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1803999 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 984/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2836950 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 989/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797792 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 990/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1804002 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Lu 991/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1797793 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 228/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1797807 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 417/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1797809 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 603/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1930798 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 612/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2836921 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 666/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2836980 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 710/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2836768 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 744/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1804345 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 797/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2836762 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 840/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1930859 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 846/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2836479 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Łd 882/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1797822 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1148/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1807521 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1280/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2836269 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1617/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797795 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1779/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1934862 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1812/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1934863 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 1813/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1932978 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 352/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797796 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 380/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933008 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 381/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933009 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 382/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933010 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 642/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933030 - wyrok z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 693/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797797 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 715/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797798 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 719/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797799 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 787/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797800 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 788/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797801 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 846/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2836865 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 854/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797802 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 901/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797803 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 960/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797804 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Po 961/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1797805 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1039/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804006 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1421/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804023 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1791/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804047 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1792/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804048 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1844/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804051 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1849/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804053 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1850/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804054 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1860/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804055 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1861/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804056 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1940/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804067 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1941/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826839 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1958/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804071 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1996/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804075 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 1997/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804076 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 2020/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804079 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 2275/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826866 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 2304/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804095 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 2308/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804096 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.

III SA/Wa 2349/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1804100 - postanowienie z dnia 23 września 2015 r.