Court jurisprudences

II K 99/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 2025148 - wyrok z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 1025/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1851630 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 1049/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1851639 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 1076/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1851647 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 251/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852018 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 460/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852133 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 462/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852135 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 740/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852276 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 761/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852390 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 831/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852512 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 848/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852527 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 926/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1854341 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bd 938/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852803 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bk 529/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942417 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bk 552/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942425 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Bk 589/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942446 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gd 401/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797457 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gd 466/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797458 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gd 525/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797461 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 304/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1926626 - wyrok z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 417/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797465 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 575/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797467 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 581/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797469 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 591/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797470 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 722/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797472 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 748/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797474 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Gl 763/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797475 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ke 758/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1812810 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ke 782/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1812815 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Kr 183/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1806178 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Kr 790/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1806260 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Kr 901/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1806277 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Kr 954/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1806284 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 570/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2837003 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 621/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1797562 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 747/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1805657 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 748/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1805658 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 756/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1797566 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 800/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1805685 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 803/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2836343 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 823/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2836745 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 829/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1797569 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 838/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1805702 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 908/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1797577 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Ol 975/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1797586 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 216/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1797594 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 295/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1810349 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 315/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1797596 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 321/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1810355 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 327/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1797605 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Op 329/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1810356 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Po 575/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1810593 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Po 592/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1810600 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Po 717/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1810640 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Sz 1036/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1814509 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Sz 1085/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1814526 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Sz 229/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1814567 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Sz 757/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1814617 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Wa 514/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826742 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SA/Wr 603/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1815738 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SAB/Bd 77/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1853144 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SAB/Gd 154/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797643 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SAB/Kr 144/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1806327 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SAB/Sz 104/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1814690 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SAB/Wa 1017/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1826750 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II SO/Op 34/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1811114 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

II W 1076/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 1993369 - wyrok z dnia 28 września 2015 r.

I Nc 3127/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 1900833 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I Ns 1971/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Braniewie

LEX nr 1862817 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I Ns 48/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2488414 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Bd 318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1800557 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Bd 548/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1800597 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Bd 550/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1800599 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Bd 648/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1800642 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Bd 649/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1800643 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 1093/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1800690 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 1094/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1800691 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 1303/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797259 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 1304/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797260 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 1305/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797261 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 192/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797267 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gd 700/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1797278 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gl 1006/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797279 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gl 1064/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797281 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gl 1076/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797282 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.

I SA/Gl 1085/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1797283 - postanowienie z dnia 28 września 2015 r.