Court jurisprudences

III Ca 995/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148805 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

III CSK 304/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3032497 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 276/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099515 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

New II K 552/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3184337 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 2517/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039276 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3463/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064947 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3464/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064994 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3465/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065039 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3599/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064882 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3601/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065000 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3602/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065021 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 3619/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039213 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 444/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064964 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OSK 49/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3045663 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 350/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040722 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 351/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040670 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 353/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040723 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 360/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064878 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 361/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064963 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II OZ 363/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065030 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II S 22/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3029871 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020570 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3017914 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Ol 162/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3017858 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 118/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017311 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 89/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014810 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017610 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Po 140/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3017623 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020522 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3025196 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020687 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020496 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Wa 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3020450 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Gl 113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3026120 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Gl 114/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3019434 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Sz 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020620 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I NO 147/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144396 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I Ns 231/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3044782 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1397/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155860 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1418/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155816 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1430/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155822 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1473/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050547 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.