KIO 985/14, Zawarcie umowy ramowej. Niezastosowanie okresu standstill zawieszenia terminu zawarcia umowy. Wezwanie wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego. - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Orzeczenia administracji
Opublikowano: LEX nr 1477571

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.