KIO 3049/21, Wykładnia systemowa art. 405 p.z.p. Rozbieżny zakres znaczeniowy art. 128 ust. 2 i art. 405 ust. 5 p.z.p - Wyrok... - OpenLEX

KIO 3049/21, Wykładnia systemowa art. 405 p.z.p. Rozbieżny zakres znaczeniowy art. 128 ust. 2 i art. 405 ust. 5 p.z.p - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Orzeczenia administracji
Opublikowano: LEX nr 3344947

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.