KIO 2063/22, Ograniczenie (a nie wyłączenie) ryzyka stron umowy jako cel waloryzacji. Obowiązek stosowania klauzuli waloryzacyjnej w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Orzeczenia administracji
Opublikowano: LEX nr 3402463

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.