KIO 1711/13, Zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. Dobrowolność składania ofert. Ograniczenie prawa wykonawcy do powierzania wykonania zamówienia podwykonawcy. - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Orzeczenia administracji
Opublikowano: LEX nr 1396607

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.