DKN.5131.8.2021, Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz w celu zapewnienia regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych i niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych powodującym wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. - Decyzja Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Orzeczenia administracji
Opublikowano: www.uodo.gov.pl

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.