Zacharski Michał, Tarcza 4.0 - zmiany w procedurze karnej i regulacjach prawnokarnych - nagranie ze szkolenia

Szkolenia online
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualne
Autor:

Do you have access to LEX?

Log in to read the full document.

Log in to LEX

Don’t have an account?

Order a test access and get information about the full capabilities of the program.