Skibińska Małgorzata, LEX News: Obowiązek podania wykonywanego zawodu w zgłoszeniu do ZUS - zmiana od 16 maja 2021 r.

Szkolenia online
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualne
Autor:

Do you have access to LEX?

Log in to read the full document.

Log in to LEX

Don’t have an account?

Order a test access and get information about the full capabilities of the program.