Pozostałe
Opublikowano: WKP 2020
Autorzy:
Rodzaj: Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Strona redakcyjna

Stan prawny na 7 listopada 2019 r.

Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prof. dr hab. Karol Weitz, Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska

Redaktor prowadzący: Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne: Szymon Makuch, Eliza Marks, Bartosz Stanisławski – JustLuk

Projekt okładek serii: Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Łamanie: Krystyna Szych – JustLuk

Indeks rzeczowy: Magdalena Hilt

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020

ISBN 978-83-8187-239-3

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Wykaz skrótów
Akty prawne
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
austr. ZPO
Zivilprozessordnung z 1.08.1895 r., BGBl. I Nr 109/2018
EKPC
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. V zmieniona następnie Protokołami nr 3, 4 i oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)
KPP
KartaPraw...
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację