Pozostałe
Opublikowano: WKP 2019
Autor:
Rodzaj: Komentarz

Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Strona redakcyjna

Stan prawny na 1 września 2019 r.

Recenzent: Dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr

Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska

Redaktor prowadzący: Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne: JustLuk

Projekt okładek serii: Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Łamanie: Krystyna Szych – JustLuk

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019

ISBN 978-83-8160-954-8

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Wykaz skrótów
k.c.
ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
k.k.
ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)
KN PME
Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych
k.p.c.
ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)
KRK
Krajowa Rada Komornicza
k.r.o.
ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
MS
Minister Sprawiedliwości
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację