Ministerstwo Finansów, Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r.

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r.

Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne:

1)

ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą zmieniającą”,

2)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej”,

3)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej”,

4)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym,

5)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Poniżej zostaną omówione niektóre zmiany wprowadzane ww. aktami prawnymi.

Powołane po omówieniu poszczególnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX