Krywan Tomasz, Zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2020 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszło w życie szereg zmian podatkowych wprowadzonych przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Z kolei z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie część zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. W niniejszym poradniku zmiany te zostaną wskazane i omówione.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX