Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

Istota zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tkwi w uproszczonej formie opodatkowania. Od 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w regulującej tę materię ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej: u.z.p.d. Nowelizacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie, jak również poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX