Zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. - OpenLEX

Zawadzka-Filipczyk Paulina, Zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – stanowiącą element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Ustawa zawiera nowe regulacje z zakresu prawa pracy szczególnie istotne z punktu widzenia pracodawców i dotyczące: podniesienia progu zatrudnienia, którego przekroczenie determinuje obowiązek ustalenia aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy) oraz prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uproszczenia zasad wystawiania świadectw pracy, a także doprecyzowania formy prawnej umowy o współodpowiedzialności materialnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX