Lesińska Joanna, Zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela od 26.04.2023 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela od 26.04.2023 r.

Nowe rozwiązania, wprowadzone ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – dalej z.k.p., obowiązujące od 26.04.2023 r., dotyczą niektórych zagadnień związanych z umową o pracę, w tym szerszego niż dotychczas informowania o warunkach zatrudnienia, co ma zapewnić przewidywalność uwarunkowań pracy oraz ułatwić nauczycielom korzystanie z uprawnień rodzicielskich.

Poradnik omawia dodatkowe zwolnienia od pracy, urlop opiekuńczy, obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia oraz sygnalizuje zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich, wynikających z powszechnych przepisów. Opracowanie prezentuje także zmiany w umowach o pracę, w informowaniu o warunkach zatrudnienia oraz w wypowiadaniu umów. Poradnik można w szczególności polecić dyrektorom oraz nauczycielom samorządowych jednostek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX