Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe krok po kroku

Przepisy ubezpieczeniowe w sposób jednoznaczny zdefiniowały pojęcie „wypadku przy pracy”, natomiast przepisy bhp określiły procedurę postępowania na wypadek takich zdarzeń. Praktyka pokazała jednak, że w zakładach pracy – niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują – dochodzi do zdarzeń, które wprawdzie nie spełniają przesłanek zawartych w definicji wypadku przy pracy (wskutek czego pracodawca nie jest zobligowany przepisami prawa do podejmowania określonych działań), to jednak mogą być zwiastunem znacznie groźniejszych sytuacji – i poważniejszych następstw – w przyszłości. Zdarzenia takie nazwane zostały potencjalnie wypadkowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?