Misiejko Adrian, Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego

Specustawa o COVID-19 wprowadziła możliwość zwołania i przeprowadzenia obrad organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego w trybie zdalnym. Jednak lakoniczność nowych przepisów budzi liczne wątpliwości co do praktycznego korzystania z tego rozwiązania. W komentarzu omówiono niektóre kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego w trybie zdalnym na przykładzie rady gminy. W końcowej części uwzględniono nowelizację przepisów w zakresie organu uprawnionego do zarządzenia zdalnego trybu obradowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX