Czaplińska Magdalena, Sakowska-Baryła Marlena, Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej, rady rodziców i innych organów szkoły

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej, rady rodziców i innych organów szkoły

Poradnik w możliwie rzeczowy i przystępny sposób ma przybliżyć takie zagadnienia, jak przygotowanie zdalnego zebrania, wybór metody i formy zebrania, jego dokumentowanie, a także poszanowanie dóbr osobistych i tajemnic prawnie chronionych. Omówiono także podstawy prawne funkcjonowania rady pedagogicznej oraz innych gremiów takich, jak rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski w warunkach komunikacji na odległość, którą dla uproszczenia zwykle określa się jako „zdalna”.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do dyrektorów placówek oświatowych, a także do przewodniczących i członków rady rodziców oraz innych organów funkcjonujących w placówkach, a także inspektorów ochrony danych w nich wyznaczonych i osób zaangażowanych w zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wspomagających dyrektorów w wypełnianiu ich obowiązków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX