Matusiakiewicz Łukasz, Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z postępowaniem karnym skarbowym – na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z postępowaniem karnym skarbowym – na przykładach

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Zagadnienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku ze sprawą karną skarbową jest dość trudne i kontrowersyjne, jednak niniejszy poradnik ma z założenia przybliżyć zarówno problemy podstawowe, jak i te bardziej zaawansowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX