Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zawiadomienia Prezesa UODO związane z IOD - wytyczne PUODO

W jakiej formie należy zawiadomić o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD?

FORMA ZAWIADOMIENIA O ODWOŁANIU IOD/ZMIANIE DANYCH IOD

UWAGA! Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD jest zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z art. 10 ust. 6 u.o.d.o.).

Zawiadomienie należy przesłać, wykorzystując w tym celu jedną z dostępnych usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl.

Na w/w stronie dostępne są usługi umożliwiające wypełnienie i wysłanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiednich zawiadomień dotyczących odwołania IOD/zmianie danych IOD tj.:

zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych obecnego inspektora ochrony danych

zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych i wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Skutecznie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację