Zatrudnianie pracowników służby bhp - krok po kroku - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Zatrudnianie pracowników służby bhp - krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie pracowników służby bhp - krok po kroku

Przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (służby bhp), której zadaniem jest nie tylko organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kontrolowanie wykonywania zadań i doradztwo pracodawcy w zakresie bhp. Forma realizacji obowiązku wykonywania zadań służby bhp jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników, a także od kompetencji pracodawcy lub zatrudnianych przez niego pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX