Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2020 r.
Autor:

Zatrudnianie cudzoziemców od 1.01.2018 r. krok po kroku

1.01.2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym przede wszystkim interesujące wielu pracodawców zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?