Stępniak Joanna, Zatrudnianie cudzoziemców krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2022 r.
Autor:

Zatrudnianie cudzoziemców krok po kroku

29 stycznia 2022 r. weszła w życie zmiana przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, czyli ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było przyspieszenie i uproszczenie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX