Klemens Dominik, Zasady rozliczania różnic kursowych w podatkach dochodowych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady rozliczania różnic kursowych w podatkach dochodowych na przykładach

Rozliczenia oraz płatności w walutach obcych generują różnice kursowe stanowiące przychody lub koszty podatkowe. Poradnik dotyczy zasad ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustaw o podatkach dochodowych (tzw. podatkowe różnice kursowe). Alternatywnie można ustalać różnice kursowe w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX