Napierała Monika, Węgrzyn Wojciech, Zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) od 1 stycznia 2023 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) od 1 stycznia 2023 r.

Niektóre podmioty zagraniczne, jeżeli spełnią przesłanki określone w ustawach podatkowych, mogą zostać uznane za tzw. „zagraniczne jednostki kontrolowane” (ang. Controlled Foreign Company; „CFC”). Osoby kontrolujące takie jednostki mogą być zobowiązane do opodatkowania ich dochodów w Polsce 19% podatkiem dochodowym. Regulacje CFC mają na celu przede wszystkim ograniczenie zjawiska przerzucania dochodów przez polskich rezydentów podatkowych do podmiotów zależnych z państw o korzystniejszych systemach podatkowych. Niniejszy poradnik stanowi kompleksowe omówienie problematyki podatku od dochodu CFC z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych 1 stycznia 2023 r. w ramach Polskiego Ładu 3.0.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX