Mariański Adam, Pardej Anita, Zarząd sukcesyjny – przewodnik po zmianach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Zarząd sukcesyjny – przewodnik po zmianach

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, stanowi jeden z zasadniczych elementów pakietu „100 zmian dla firm – Pakietu ułatwień dla przedsiębiorców”. Rozwiązania wynikające z ustawy mogą spowodować wiele zmian w ramach systemu prawa, w tym także szereg modyfikacji w obrębie prawa podatkowego. Podstawowym celem regulacji jest utworzenie ram prawnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną po jego śmierci, do chwili określenia następców prawnych przedsiębiorcy oraz rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX