Pilch Hubert, Zaliczki otrzymane i wypłacone w księgach rachunkowych i sprawozdaniach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Zaliczki otrzymane i wypłacone w księgach rachunkowych i sprawozdaniach

Poradnik wyjaśnia zasady ewidencji zaliczek, zarówno z perspektywy zaliczkodawcy, jak i zaliczkobiorcy. Zawarte w nim przykłady ukazują, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych: wpłatę zaliczki oraz jej rozliczenie. Ponadto, poradnik odnosi się do aspektów podatkowych rozliczenia zaliczek, w tym wymogów w zakresie obowiązku wystawienia faktur zaliczkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX