Zaliczka na podatek - mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Zaliczka na podatek - mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Zaliczka na podatek - mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty

W dniu 10 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z 24.02.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa z 24.02.2022 r. zastępuje rozporządzenie z 7.01.2022 r. wprowadzając regulacje zawarte w rozporządzeniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reguluje także sprawę funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX