Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej - OpenLEX

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

1)

higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

2)

gastronomii,

3)

organizacji pracy burs/internatu,

4)

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Dodatkowo można:

ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);

ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);

ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;

wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX