Dorska Dorota, Zajęcie pasa drogowego - poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zajęcie pasa drogowego - poradnik dla mieszkańca

Jeżeli przy wykonywaniu robót budowlanych konieczne okaże się zajęcie pasa drogowego drogi publicznej lub jego części, takie zajęcie nastąpić może dopiero po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 40 u.d.p. wykonywanie w pasie drogowym robót budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem lub ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydawanego w drodze decyzji administracyjnej. W niniejszym poradniku Autorka przybliża krok po kroku procedurę, którą należy przejść, aby zgodnie z prawem zając pas drogowy na potrzeby niezwiązane z budową drogi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX