Kryczka Sebastian , Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy

Kluczowy wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników ma środowisko w którym praca jest wykonywana. Występują w nim rozmaite czynniki - w tym związane z zagrożeniami psychospołecznymi wynikającymi z szeroko rozumianych warunków i organizacji pracy. Postęp technologiczny towarzyszący procesom pracy przyczynia do powstania stresu cyfrowego - zwanego również technostresem.

Poradnik ma na celu uświadomienie pracodawcom oraz pracownikom znaczenia problematyki czynników psychospołecznych w tym stresu cyfrowego, wskazanie roli pracodawcy, służby bhp oraz lekarzy medycyny pracy w zakresie monitorowania środowiska pracy w kontekście zagrożeń psychospołecznych. W poradniku zawarto również rekomendowane ogólne zalecenia profilaktyczne - mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu czynników psychospołecznych w tym stresu cyfrowego na pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX