Skrzypska Dorota, Zaangażowanie wydatków budżetowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zaangażowanie wydatków budżetowych

Jednym z obowiązków samorządowych jednostek organizacyjnych jest dokonywanie bieżącej ewidencji poziomu zaangażowania środków budżetowych na kontach pozabilansowych. Tak prowadzona ewidencja daje możliwość ogólnej kontroli zgodności zamierzonych operacji z planem finansowym. Zaangażowanie stanowią czynności, w oparciu o które zarząd jednostki samorządu terytorialnego czy też kierownik jednostki budżetowej określa zobowiązania, które składają się na obciążenie planu finansowego urzędu samorządu terytorialnego lub jednostki budżetowej w bieżącym roku budżetowym a także w latach następnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX