Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne w sprawie stosowania sekcji C pkt. 6 i 7 załącznika I do MiFID II

I.Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do właściwych organów i firm inwestycyjnych zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 MiFID II.

Co?

2. Zgodnie z MiFID II i art. 7 rozporządzenia 2017/565 niniejsze wytyczne zmieniają wytyczne ESMA C6/C7 (ESMA/2015/1341), które zostały ustanowione w celu wyjaśnienia punktów 6 i 7 sekcji C załącznika I do MiFID, uzupełnionego art. 38 rozporządzenia 1287/2006/WE.

Kiedy?

3. Niniejsze wytyczne zaczynają obowiązywać w terminie dwóch miesięcy od daty ich opublikowania na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych UE.

II.Odniesienia do przepisów prawa i skróty

Odniesienia do przepisów prawa

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ESMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

MiFID II

DyrektywaParlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację