Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne w sprawie obliczania pozycji przez repozytoria transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR

I.Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do repozytoriów transakcji (ang. trade repositories - TR) zarejestrowanych lub uznanych przez ESMA.

Co?

2. Przyjęte wytyczne zawierają informacje służące zapewnieniu harmonizacji i spójności w odniesieniu do:

a.

obliczeń dokonywanych przez repozytoria transakcji na podstawie art. 80 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (rozporządzenie EMIR) ;

b.

poziomu dostępu do pozycji zapewnionego przez repozytoria transakcji podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia EMIR z dostępem do pozycji zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 151/2013 (zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym w sprawie dostępu do danych”); oraz

c.

aspektów operacyjnych dostępu podmiotów wymienionych w art. 81 ust. 3 rozporządzenia EMIR do danych dotyczących pozycji.

Kiedy?

3. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 3 grudnia 2018 r.

II.Odniesienia do aktów prawnych, skróty i definicje

4. O ile nie podano inaczej, terminy zastosowane w rozporządzeniu EMIR mają to samo znaczenie w niniejszych wytycznych. Ponadto stosuje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację