Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA), Wytyczne w sprawie kontroli wewnętrznej agencji ratingowych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Wytyczne w sprawie kontroli wewnętrznej agencji ratingowych

ESMA33-9-371 PL

10/03/2021

1Zakres stosowania.

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do agencji ratingowych z siedzibą w Unii, zarejestrowanych przez ESMA zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych .

Co?

2. Niniejsze wytyczne dotyczą zagadnień z zakresu struktury i mechanizmów kontroli wewnętrznej, niezbędnych w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania przez agencje ratingowe przepisów art. 6 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz sekcji A załącznika I do rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych.

Kiedy?

3. Niniejsze wytyczne wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

[...]

Wytyczne w sprawie kontroli wewnętrznej agencji ratingowych

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX