Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Wytyczne EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje

1.Obowiązki dotyczące zgodności z przepisami i sprawozdawczości
Status niniejszych wytycznych

1. Niniejsze wytyczne są publikowane zgodnie z art. 16 rozporządzeń w sprawie EUN . Zgodnie z art. 16 ust. 3 właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych.

2. Niniejsze wytyczne określają odpowiednie praktyki nadzorcze w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz zasady stosowania prawa unijnego. Właściwe organy, wobec których niniejsze wytyczne mają zastosowanie, powinny ich przestrzegać poprzez odpowiednie włączenie do swoich praktyk nadzorczych (np. poprzez zmianę swoich ram prawnych lub procedur dotyczących nadzoru), w tym także w przypadku, gdy wytyczne skierowane są głównie do instytucji.

Wymogi sprawozdawcze

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz art. 16 ust. 3rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, właściwe organy poinformują EUNB i ESMA, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych, bądź o powodach niestosowania się do wytycznych w terminie do 21.05.2018. W przypadku braku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację