Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne dotyczące zgłaszania poważnych incydentów zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2366 (PSD2)

1.Zapewnienie zgodności i obowiązki sprawozdawcze

Status Wytycznych

1. Dokument ten zawiera wytyczne wydane na podstawie artykułu 16 rozporządzenia 1093/2010 . W nawiązaniu do artykułu 16 ust. 3 rozporządzenia 1093/2010 właściwe organy I instytucje finansowe muszą podjąć wszystkie niezbędne wysiłki, aby zapewnić zgodność z Wytycznymi.

2. Wytyczne prezentują punkt widzenia EUNB na problematykę adekwatnych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub stosowania regulacji Unijnych w konkretnych obszarach. Właściwe władze określone w artykule 4 ust. 2 rozporządzenia 1093/2010, do których stosowane są Wytyczne, powinni zapewnić zgodność z nimi poprzez wdrożenie ich do własnych praktyk jako właściwych (m.in. poprzez uzupełnienie swoich ram prawnych działalności lub procesów nadzorczych), w tym gdzie Wytyczne są kierowane głównie bezpośrednio do instytucji.

Wymogi sprawozdawcze

3. W nawiązaniu do artykułu 16 ust. 3rozporządzenia 1093/2010 właściwe władze muszą notyfikować EUNB, że są zgodne lub chcą być zgodne z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację