Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje - OpenLEX

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje

EBA/GL/2018/04

19 lipca 2018 r.

1.Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości

Status niniejszych wytycznych

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 . Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych.

2. Wytyczne określają stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub sposobu, w jaki należy stosować prawo unijne w danym obszarze. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować się do wytycznych poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk (np. poprzez zmianę swoich ram prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy wytyczne są skierowane przede wszystkim do instytucji.

Wymogi sprawozdawcze

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do ([dd.mm.rrrr]) właściwe organy mają obowiązek powiadomić EUNB o tym, czy stosują się lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX